تصادف مرگبار در بلوار جمهوری

مدير کل دفتر فني ، عمراني و حمل و نقل و ترافیک استانداري قم: از ابتداي امسال تا کنون هشت واحد غيرمجاز شارژ گاز خودرو در قم پلمب شده است. ...