مدیر امور ورزش دانشگاه آزاد اسلامی قم اعلام کرد: با توجه به امکانات مطلوب ورزشی توانسته‌ایم در مقطع کارشناسی پیوسته علوم ورزشی بدون آزمون دانشجو پذیرش کنیم. " /> جنتی‌ Archives | صبح قم | اخبار قم

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌پیوسته علوم ورزشی در دانشگاه آزادقم

مدیر امور ورزش دانشگاه آزاد اسلامی قم اعلام کرد: با توجه به امکانات مطلوب ورزشی توانسته‌ایم در مقطع کارشناسی پیوسته علوم ورزشی بدون آزمون دانشجو پذیرش کنیم.

...