عمل موفقیت‌آمیز تعیین قطعی جنسیت فرزند در مرکز ناباروری جهاددانشگاهی

گروه اجتماعی ــ مسئول آزمایشگاه جنین‌شناسی مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم از عمل موفقیت‌آمیز تعیین جنسیت که برای اولین بار در مرکز جهاد دانشگاهی قم بر روی خانم 41ساله انجام شد، خبر داد. ...