دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم گفت: دانشجویان باید پرچمدار و پیشتاز جهاد اقتصادی بوده و از کسب‌وکارهای کوچک حمایت کنند. " /> جهاد اقتصادی Archives | صبح قم | اخبار قم

دانشجویان باید پرچمدار جهاد اقتصادی باشند

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم گفت: دانشجویان باید پرچمدار و پیشتاز جهاد اقتصادی بوده و از کسب‌وکارهای کوچک حمایت کنند.

...