رئیس دانشگاه صنعتی قم: بودجه توسعه دانشگاه‌ها در سبد وزارت علوم کم است/ بودجه اختصاص یافته با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده!

رئیس دانشگاه صنعتی قم گفت: دانشگاه صنعتی قم در حال توسعه است؛ با این حال بودجه توسعه‌ای دانشگاه‌ها در وزارت علوم کم دیده شده است. ...