میزبانی نمایش «یه دم و دو گوش» از کودکان در قم

قم - یکی از کارگردانان پیشکسوت قم گفت: نمایش شاد و کودکانه «یه دم و دو گوش» که با هدف آموزش بهداشت شهر آغاز شده تا ۲۵ اسفندماه در خانه نمایش میزبان کودکان است. ...