ضرورت معرفی و تبیین آراء و اندیشه‌های قرآنی مراجع دینی و عالمان بزرگ شیعه

آیت‌الله شیخ جواد فاضل لنکرانی بر ضرورت توجه حوزه علمیه به معرفی و تبیین آراء و اندیشه‌های قرآنی مراجع دینی و عالمان… ...

شکوه اربعین رعب و اضطراب در وجود دشمنان می‌اندازد

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: هر چه شکوه اربعین بیشتر باشد اضطراب و رعب در دل دشمنان خدا همچون آمریکا و اسرائیل بیشتر می‌شود. ...

قوای سه‌گانه قرآن را سرلوحه خود قرار دهند/ زندگی ما قرآنی باشد

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: باید تمام قوای سه گانه قرآن را سرلوحه کار خود قرار دهند و در سیاست‌های داخلی و خارجی به کار بگیرند. ...