جوانان هیئتی آینده سازان مملکت هستند

استاندار قم گفت: انسان با حضور در هیأت مذهبی خوشحال و امیدوار می‌شود که این جوانان هیئتی، آینده ساز مملکتمان هستند. شعارسال: به نقل از روابط عمومی هیئت خادم الرضا(ع)، سید مهدی صادقی با حضور در جمع عزاداران هیئت خادم الرضا اظهار کرد: حضور در این هیئات، واقعا به انسان احساس خوبی می‌دهد که این ...