اهانت به شورای عالی حوزه توهین به مراجع و رهبری است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: شورای عالی حوزه علمیه منتخب مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری است و اگر کسی به آن اهانتی کند به مراجع و رهبری توهین کرده است. ...