سلایق سیاسی نباید مبنای تایید صلاحیت باشد

نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سلائق و جبهه بندی سیاسی افراد نباید ملاک رد یا تایید صلاحیت آن‌ها قرار گیرد زیرا برخی افرادی که ادعای انقلابی گری دارند، دارای برخی فسادها هستند و برخی افراد نیز که در جبهه های سیاسی دیگر قرار دارند، پاکدست هستند. ...