سروده جدید محمدی البرزی با نام «پرواز ناگهانی»

سروده جدید محمدی البرزی با نام «پرواز ناگهانی» برای جان‌باختگان حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر شد. ...