آسیب های اجتماعی باید کاهش یابد/ محله سلامت در این زمینه می تواند موفق باشد

معاون استاندار قم با اشاره به توطئه های دشمنان علیه چنین شهرهای مذهبی گفت: باید مراقب باشیم که چنین آسیب هایی وارد شهر… ...