آرزو دارم کلاس قرآن دایر کنم/ عمل به قرآن؛ ریشه حل مشکلات اجتماعی

گروه فعالیت‌های قرآنی ــ حافظ ۱۴ ساله قرآن‌ برپایی کلاس آموزشی قرآن و پرداختن زکات علمش را آرزوی خود می‌داند و معتقد است که اگر مردم با آن انس بگیرند از آسیب‌های اجتماعی و مشکلات جامعه حتماً کاسته خواهد شد. ...