جوانان، قدر دوران جوانی خود را بدانند و با قرآن مأنوس باشند

قم (پانا) – بانوی نخبه قمی که با ایمان و توکل به خدا، اراده قوی و صبر هم اکنون حافظ کل قرآن کریم است خواستار انس بیشتر جوانان و نوجوانان با این کتاب الهی است. فاطمه در حالی که پوشه های اوقات فراغت کانون فرهنگی را در قفسه قرار می دهد می گوید: در دانشگاه ...