مرحوم «حبیبی» از یاران وفادار و پراستقامت انقلاب بود

گروه سیاست و اقتصاد ــ مرحوم حبیبی از یاران وفادار و پراستقامت انقلاب اسلامی بود که مناصب مختلفی را در طول عمر خود در خدمت نظام اسلامی داشت. ...