فعالیت بیش از ۲۳ هزار کانون مساجد در سراسر کشور

قم - رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از فعالیت ۲۳ هزار و ۱۰۰ کانون مساجد در سراسر کشور خبر داد. ...