نخبگان کشورهای اسلامی باید ظرفیت‌های اربعین را بشناسند

قم - رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین گفت: نخبگان کشورهای اسلامی باید ظرفیت‌های اربعین را بشناسند و این پدیده فرامذهبی هر چه بیشتر نمود پیدا کند. ...