استیضاح وزیر علوم آرامش جامعه علمی کشور را برهم می‌زند

رئیس دانشگاه صنعتی قم با بیان اینکه استیضاح وزیر علوم آرامش جامعه علمی کشور را برهم می زند، گفت: اصلاح نظام مالیاتی و گسترش عدالت در کشور از ضرورت‌های جامعه است. ...