وزیر امور خارجه در جلسه شورای اداری استان قم شرکت کرد. " /> حجت الاسلام ربانی Archives | صبح قم | اخبار قم

شركت وزیر امور خارجه در جلسه شورای اداری استان قم

وزیر امور خارجه در جلسه شورای اداری استان قم شرکت کرد.

...