پلمپ یک باب خانه فساد و دستگیری ۹ نفر

معاون دادستان قم گفت:حادثه فرونشست زمین در حوالی ميدان کشاورز قم به طور جدی در دست بررسی و پیگیری است. ...