رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حراست دانشگاه باید متین، مطالبه‌گر، عمیق‌نگر و پیشرو باشد. " /> حراست Archives | صبح قم | اخبار قم

حراست دانشگاه باید متین، مطالبه‌گر، عمیق‌نگر و پیشرو باشد

رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حراست دانشگاه باید متین، مطالبه‌گر، عمیق‌نگر و پیشرو باشد.

...

پیگیری تخلفات حوزه میراث فرهنگی

در چهل و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات شهرک و واحدهای صنعتی محمودآباد و پیشنهادات کمیته های فرعی کارگروه بررسی و تصویب شد. ...