دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق در قم افتتاح شد

قم - مدیر دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق در قم از افتتاح این دفتر برای ارتباطات سیاسی و تعامل با علما و مراجع خبر داد و گفت: این دفتر شعبه‌ای از دفتر مرکزی در نجف اشرف است. ...

ایران هدف اصلی آمریکا در حمله نظامی به عراق بود

قم - فرمانده ارشد کتائب حزب الله عراق گفت: آمریکا هیچگاه به دنبال آزادی و حمایت از مردم عراق نبوده و دست یابی به ایران هدف آنها از حمله نظامی به عراق بود. ...