مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از تعلیم و تربیت نیروی کارآمد مالی برای ورود به بازار کسب‌وکار توسط کادر هیئت علمی این واحد دانشگاهی خبر داد. " /> حسابداری Archives | صبح قم | اخبار قم

تربیت نیروی کارآمد مالی برای ورود به بازار کسب و کار

مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از تعلیم و تربیت نیروی کارآمد مالی برای ورود به بازار کسب‌وکار توسط کادر هیئت علمی این واحد دانشگاهی خبر داد.

...