آمریکا هیچ اعتقادی به حقوق بشر ندارد

عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه آمریکا اصلا به حقوق بشر اعتقادی ندارد، گفت: در تفکر امپریالیستی مبنا اینست که پول قدرت می‌آورد و از هر راهی که بشود باید پول درآورد فلذا الان بحث خروج از کنوانسیون حقوق بشر را طرح می‌کنند، چون دیگر به نفعشان نیست. ...