قرارگاه مردمی راهیان نور تشکیل شد

قم - دبیر شبکه ملی وارثون گفت: در راستای انسجام بخشی و هماهنگی در اجرای اردوهای راهیان نور، قرارگاه مردمی راهیان نور به همت شبکه ملی وارثون در قم تشکیل شد. ...