نقش کرسی‌های زبان و ادب فارسی در مبارزه با ایران ‌هراسی

قم - قائم‌ مقام وزیر علوم با اشاره به نقش کرسی‌های زبان و ادب فارسی در مبارزه با ایران ‌هراسی، گفت: در ۳۳ کشور دنیا کرسی‌های زبان و ادب فارسی داریم. ...