مدیر گروه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از امکان ادامه تحصیل دانشجویان این رشته دانشگاهی در ایام آخر هفته برای رفاه حال افراد شاغل خبر داد. " /> حسین کریمیان Archives | صبح قم | اخبار قم

امکان ادامه تحصیل در رشته آموزش ابتدایی و در ایام آخر هفته

مدیر گروه رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از امکان ادامه تحصیل دانشجویان این رشته دانشگاهی در ایام آخر هفته برای رفاه حال افراد شاغل خبر داد.

...