حضرت خدیجه(س) همه دارایی خود را فدا کرد تا ایمانش محفوظ بماند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: حضرت خدیجه کبری(س) در همراهی با پیامبر اسلام(ص) همه دارای خود را داد تا ایمانش محفوظ بماند. ...