حضور روحانیون باعث حفظ رویکرد دینی در دانشگاه‌ها می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد گفت: باوجود اینکه مدارس علمیه قدمت چند ساله دارند؛ اما در دانشگاه‌ها در پاره‌ای از موارد در حال پیروی از آن‌ها هستیم. ...