تردد ریلی در قم هزینه سوخت را ۱۱۴ میلیارد ریال کاهش داد

قم - ایرنا - مدیرکل راه آهن قم گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان بواسطه نقل و انتقال بار و مسافر از طریق خطوط ریلی استان، در بخش های باربری و مسافربری به ترتیب 61 و 53 میلیارد ریال صرفه جویی سوخت صورت گرفته است. ...

قطار پرسرعت تهران-قم-اصفهان استثنایی ترین طرح های راه

استاندار قم گفت: طرح احداث قطار پرسرعت تهران- قم-اصفهان یکی ازاستثنایی‌ترین طرح‌های راه در قم است که در زمان۴۰دقیقه مسافران رااز قم به ایستگاه راه آهن مرکزی تهران منتقل می‌کند. شعار سال: استاندار قم گفت: طرح احداث قطار پرسرعت تهران- قم-اصفهان یکی ازاستثنایی‌ترین طرح‌های راه در قم است که در زمان۴۰دقیقه مسافران رااز قم به ...

توجهی به اتصال شهرک صنعتی قم به خطوط ریلی نشده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: با وجود اهمیت این موضوع در جانمایی مراکز اقتصادی قم به ویژه شهرک های صنعتی توجهی به اتصال به خطوط ریلی نشده است. شعارسال: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: با وجود اهمیت این موضوع در جانمایی مراکز اقتصادی قم به ویژه شهرک های صنعتی توجهی به ...