استفاده از زبان هنر،بهترین شیوه ی انتقال مفاهیم شهروندی است

ذاکریان در حاشیه بازدید از جشنواره نمایشی شهر خوب شهروند خوب استفاده از زبان هنر را بهترین شیوه ی انتقال مفاهیم شهروندی دانست. شعار سال: ذاکریان،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در حاشیه بازدید از جشنواره نمایشی شهر خوب شهروند خوب،یکی از بهترین شیوه‌های انتقال مفاهیم و رفتارهای درست شهروندی به مردم را در ...