اجتماع طلاب و فضلای حوزه انقلابی از شوی هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزوی در قم برگزار می‌شود. " /> حوزه انقلابی Archives | صبح قم | اخبار قم

اجتماع طلاب انقلابی در قم برگزار می‌شود

اجتماع طلاب و فضلای حوزه انقلابی از شوی هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزوی در قم برگزار می‌شود.

...