تاکید آیت الله سبحانی بر تداوم طرح تحول نظام سلامت

یکی از مراجع عظام تقلید با اشاره به خدمات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان گفت: باید تلاش کنید تا ادامه مسیری که در… ...