دو هزار مبلغ خواهر به مناطق مختلف کشور اعزام شده اند

قم - ایرنا - مدیر جامعه الزهرا(س) گفت: سال گذشته بیش از 2 هزار مبلغ طلبه خواهر به داخل کشور و بیش از 300 مبلغ به خارج از کشور اعزام شده اند. ...