کتاب تعامل حوزه و نظام رونمایی شد

ایلنا: کتاب تعامل حوزه و نظام از محصولات مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در قم، در آئینی رونمایی شد. ...