مشهد و قم قطب علوم انسانی در دانشگاه های کشور هستند/ راه‌اندازی رشته‌های تحصیلی با پسوند اسلامی

مدیر مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد گفت: قم و مشهد قطب علوم انسانی در کشور هستند و بیشترین حوزه علوم انسانی را در این دو شهر داریم. ...