رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم گفت: نگرش ما به حوزه پزشکی مالی و مادی نبوده و زمینه برای پویایی رشته‌های علوم پزشکی در وجود خواهد داشت. " /> حوزه پزشکی Archives | صبح قم | اخبار قم

نگرش ما به حوزه پزشکی مالی و مادی نبوده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم گفت: نگرش ما به حوزه پزشکی مالی و مادی نبوده و زمینه برای پویایی رشته‌های علوم پزشکی در وجود خواهد داشت.

...