شرکت در راهپیمایی، شکر نعمت حکومت اسلامی

آیت الله جوادی آملی نظام مقدس جمهوری اسلامی وخون شهدا را امانت الهی دانست و بر پاسدار‌ی و صیانت از آن تاکید کرد. ...