مباحث طلبگی «شنبه های انقلاب» در جمع «روحانیت و حوزه های علمیه»

قم (پانا) – طرح معنوی زیارت نیابتی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها از سوی خادمان آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) برگزار می‌شود. با اجرای طرح زیارت نیابتی دلها را روانه کوی دوست میکنیم و سلامی به خواهر خورشید هشتم، بانوی کرامت و مهربانی حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها میدهیم؛ بانویی که در روایات پاداش زیارتش، بهشت ...

طرح معنوی زیارت نیابتی در حرم حضرت معصومه(س)

قم (پانا) – طرح معنوی زیارت نیابتی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها از سوی خادمان آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) برگزار می‌شود. با اجرای طرح زیارت نیابتی دلها را روانه کوی دوست میکنیم و سلامی به خواهر خورشید هشتم، بانوی کرامت و مهربانی حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها میدهیم؛ بانویی که در روایات پاداش زیارتش، بهشت ...