حل مشکلات کشور وظیفه مسئولان است نه حوزه علمیه

رئيس مرکز بهداشت استان قم از ورود بخش خصوصي براي نظارت بر ايمني و بهداشت محيط هاي کاري قم خبر داد. ...