سازمان فرهنگی شهرداری مسئول ساماندهی خانه های بازی کودکان شد

قم - ایرنا - رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به رشد چشمگیر خانه های بازی کودکان گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با الزام فرمانداری به عنوان مسئول ساماندهی خانه های بازی کودکان شد. ...