تمامی محورهای استان قم باز و از ترافیکی روان برخوردار است

قم (پانا) -جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: رفتار قانونمند، زمینه نشاط اجتماعی را فراهم می‌کند و انضباط اجتماعی و امنیت پایدار نیز نتیجه ارزشمند احترام به قانون است. سرهنگ ” صیاد درویشی” در با اشاره به اینکه هموطنان گرامی در بسیاری از موارد خود از مالباختگانی هستند که با غفلت و اعتماد نابجا، اطلاعات ...

رفتار قانونمند، زمینه نشاط اجتماعی را فراهم می‌کند

قم (پانا) -جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: رفتار قانونمند، زمینه نشاط اجتماعی را فراهم می‌کند و انضباط اجتماعی و امنیت پایدار نیز نتیجه ارزشمند احترام به قانون است. سرهنگ ” صیاد درویشی” در با اشاره به اینکه هموطنان گرامی در بسیاری از موارد خود از مالباختگانی هستند که با غفلت و اعتماد نابجا، اطلاعات ...