مسدود شدن محور قدیم قم – تهران بر اثر ریزش کوه

ایلنا: بامداد امروز ریزش کوه در محور قدیم قم-تهران باعث مسدود شدن کامل مسیر رفت و برگشت این محور شد. ...

مسدود شدن محور قدیم قم – تهران بر اثر ریزش کوه

ایلنا: بامداد امروز ریزش کوه در محور قدیم قم-تهران باعث مسدود شدن کامل مسیر رفت و برگشت این محور شد. ...