طهارت جامعه جز با توسل به امام زمان(عج) محقق نمی شود

قم- ایرنا -عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه تاکید کرد: طهارت اعتقادی، گفتاری، مالی و رفتاری جز با ارتباط و توسل به امام زمان(عج) در جامعه محقق نمی شود. ...