مدیران آبفای استان از آسایشگاه خیریه بقیه الله قم بازدید کردند

قم (پانا)- دبیر کمیته ورزش شرکت آب و فاضلاب استان قم با دریافت مدرک درجه S1 داور المپیکی کشتی شد. سعید عباسی دبیر کمیته ورزش شرکت پس از ۱۱ سال قضاوت در رقابتهای بینالمللی کشتی، موفق به کسب مدرک درجه S1 شود. بر این اساس وی حق قضاوت در رقابتهای کشتی المپیک ۲۰۲۰ را به ...

دبیر کمیته ورزش آبفای قم داور المپیکی شد

قم (پانا)- دبیر کمیته ورزش شرکت آب و فاضلاب استان قم با دریافت مدرک درجه S1 داور المپیکی کشتی شد. سعید عباسی دبیر کمیته ورزش شرکت پس از ۱۱ سال قضاوت در رقابتهای بینالمللی کشتی، موفق به کسب مدرک درجه S1 شود. بر این اساس وی حق قضاوت در رقابتهای کشتی المپیک ۲۰۲۰ را به ...