آغاز دومين مرحله رنكينگ بزرگسالان بدمينتون کشور به ميزبانى قم

دومين مرحله از مسابقات رنكينگ بزرگسالان آقايان بدمينتون کشور به ميزبانى استان قم در حال برگزارى است. ...