بدمینوتن بازان قم در جایگاه سوم رنکیگ جوانان

آیت الله حسینی بوشهری حمایت از کارگران و کارفرمایان و تعمیق تعامل این دو قشر زحمتکش را سرعت دهنده چرخ اقتصاد کشور و تحقق شعار رونق تولید ملی دانست. ...