آیت الله مکارم شیرازی راهی مشهدالرضا شد

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید به منظور سفر تبلیغی و دیدار با علما عازم مشهد مقدس شد. ...