سریال خروج پیمانکاران از پروژه های عمرانی شهر قم

دراین خبر آمده است: معاون شهردار قم می گوید مشکلات اقتصادی و گران شدن نرخ ارز موجب شده در بسیاری از پروژه های شهردداری خروج پیمانکار اتفاق بیفتد، اما پروژه های بزرگ در قم همچنان فعال هستند. علیرضا قاری قرآن در گفت وگو با خبرنگار ۱۹ دی در پاسخ به این پرسش که تغییرات نرخ ...