شهرداری قم برای خدمات رسانی در روز طبیعت آمادگی کامل دارد

قم - ایرنا - شهردار قم گفت: تمامی نیروهای خدمات شهری این نهاد در مناطق هشت گانه برای روز طبیعت در آماده باش کامل هستند و در داخل شهر هیچ گونه نگرانی برای خدمت رسانی به شهروندان و مسافران وجود ندارد. ...

آتش نشانی همزمان با روز طبیعت در ۱۳ بوستان قم حضور دارد

قم- ایرنا- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: نیروهای آتش نشانی همزمان با روز طبیعت در سطح شهر به ویژه 13 بوستان و همچنین ورودی های قم حضور دارند و در آماده باش هستند. ...

۱۵ بوستان قم برای روز طبیعت آماده و تجهیز شده است

قم - ایرنا - مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم گفت: از میان 320 بوستان موجود در سطح شهر قم 15 بوستان که دارای قابلیت های بیشتری هستند جهت اسکان مسافران در روز طبیعت پیش بینی شده است. ...